Kas yra runos?

Runų akmenys, tai senovės germanų abėcėlė. Kaip ir bet kuri abėcėlė, runos buvo naudojamos rašymui, tačiau taip pat buvo tikima, kad jos turi magiškų galių ir dažnai buvo naudojamos magiškiems ritualams bei būrimams. Runų akmenys buvo labai gerbiami ir naudojami itin atsargiai. Šiais laikais runos yra naudojamos kaip būdas prisijungti prie aukštesniojo „aš“, intuicijos skatinimui, kaip pranašavimo priemonė ir būdas gauti patarimus (panašiai kaip Taro kortos).

Runų simboliai ir jų reikšmės

Runų abėcėlė tradiciškai susideda iš 24 raidžių, ir tuščios runos, vadinamos Odino runa, kuri simbolizuoja tai, ko geriau žinoti nereikia. Odinas yra skandinavų dievas, kuris paaukojo savo akį, kad pamatytų viską, kas vyksta pasaulyje. Jei jums iškrito ši runa, tai reiškia, kad jums dar ne laikas sužinoti tam tikrą informaciją ir tiesiog turėtumėte pasitikėti likimu.

Runų abėcėlė yra padalinta į 3 lygias dalis po aštuonias runas: Freiro Aett, Heimdall Aett ir Tyr's Aett („aett“ reiškia šeimą). Šios trys dalys pasakoja apie gyvenimo ciklus. Pirmasis runų rinkinys simbolizuoja mūsų pagrindą materialioje plotmėje ir materialaus turto kaupimą. Jame yra runos simbolizuojančios tokius dalykus kaip galvijai (tais laikais tai buvo pagrindinis turto rodiklis), bendravimas ir veržlumas. Kitas runų rinkinys pasakoja apie mūsų didėjančią brandą ir augimą, jame yra tokių runų kaip kliūtys, likimas ir derlius/gausa. Trečiasis runų rinkinys vaizduoja mūsų besivystantį dvasingumą ir palikimą. Tai apima runas, tokias kaip gimimas, bendruomenė, intuicija ir paveldėjimas.

1. Fehu ᚠ - – „Galvijai/turtai“

Fehu nurodo klestėjimą ir materialinį turtą: laimėtas arba uždirbtas pajamas. Tai gali reikšti sėkmę, gausą ir finansinę sėkmę artimiausioje ateityje. Tai taip pat gali būti siejama su socialine sėkme. Ne visi renkasi traktuoti ir apverstų runų reikšmes, tačiau jeigu iškristų apversta runa ir jums tai rezonuotų – jos atvirkštinė reikšmė nurpdytų asmeninio turto ar pajamų praradimą, savigarbos kritimą ar tam tikrus matrialinius sunkumus.

Raktažodžiai: gausa, sėkmė, viltis, gerovė, turtas, sėkmė

2. Uruz ᚢ – „Jautis“

Uruzas yra laukinio buliaus atstovas. Tai jėgos, ištvermės, sunkaus darbo, atkaklumo, motyvacijos ir ryžto runa. Ji gali rodyti didelės energijos, greičio ir sveikatos metą. Tai taip pat rodo didėjančią galią ir vyriškumą. Apversta runa gali reikšti sveikatos praradimą, vidinius blokus, kitų dominavimą prieš jus arba neteisingai nukreiptas jėgas.

Raktažodžiai: Jėga, ištvermė, sveikata, drąsa, veržlumas, gyvybingumas, jėga, atkaklumas

3. Thurisaz ᚦ - “Plaktukas/Milžinas/Spygliai“

Ši runa reprezentuoja Thoro plaktuką arba milžiną. Iš esmės ši runa nurodo galingą energijos ir jėgos kryptį, skirtą sunaikinti arba gintis, todėl taip pat gali indikuoti konfliktą. Tokia patirtis gali būti sužadinanti katarsį, valanti ir išvalanti. Atvirkščia runa gali reikšti neapsaugojimą, prievartą, niekšybę ar išdavystę.

Raktažodžiai: gynyba, iššūkis, pavojus, apsauga, puolimas, jėga

4. Ansuz ᚫ – „Pranešimas, žinia“

Ansuz yra bendravimo runa. Tai yra protėvių dievo Odino išminties atstovė nurodanti artėjančią dieviškąją žinią ar įžvalgą. Ji taip pat gali reikšti gerą patarimą, išmintį, tiesą, įkvėpimą ir entuziazmą. Atvirkščia runa simbolizuoja nesusikalbėjimą, apgaulę, nesusipratimus ir manipuliavimą.

Raktažodžiai: apreiškimas, ženklai, vizijos, įžvalga, žinia, naujienos, bendravimas

5. Raidho ᚱ – „Kelionė“

Raidho nurodo kelionę ir simbolizuoja ratą. Tai gali būti tiek fizinės kelionės, kaip atostogos ar persikraustymas į naujus namus, tiek dvasinė kelionė plečiant savo akiratį. Tai taip pat gali nurodyti perpektyvos pasikeitimą, evoliuciją ir gyvenimo ciklą. Atvirkščia runa gali reikšti užblokuotą kelią arba pasipriešinimą norint pradėti kelionę.

Raktažodžiai: pažanga, judėjimas, evoliucija, perspektyva, kelionė

6. Kenaz ᚲ – „Deglas“

Kenaz simbolizuoja liepsną arba deglą. Ji nurodo tiesos švyturį ir tikrojo savo pašaukimo atradimą vadovaujamą spindinčios šviesos. Tai gali reikšti, kad gali išaiškėti tai, kas anksčiau buvo nežinoma, paslaptys gali būti atskleistos, ir jūs einate teisingu keliu, kad surastumėte savo tikrąjį pašaukimą gyvenime. Ši runa taip pat simbolizuoja žinias, kūrybiškumą, įkvėpimą, atsinaujinimą ir energiją. Atvirkščia runa gali reikšti, kad jums trūksta aiškios vizijos, esate įstrigę kūrybiniame kelyje, turite tuščių vilčių ar jaučiate nestabilumą.

Raktažodžiai: nušvitimas, žinios, supratimas, įžvalga, apšvietimas, pašaukimas, tikslas, idėja

7. Gebo ᚷ – „Dovana“

Gebo yra dovanų runa. Tai teigiamas simbolis, rodantis, kad turite daug dovanų ir talentų arba, kad kažkas jums suteiks gausių palaiminimų. Ji taip pat susijus su dosnumu, pusiausvyra ir teigiamais santykiais. Ši runa neturi atvirkštinės reikšmės.

Raktažodžiai: dosnumas, partnerystė, dovanos, talentai, paslauga, pagalba, sėkmė, turtas

8. Wunjo ᚹ – „Džiaugsmas“

Wunjo runa simbolizuoja klano vėliavą ir pergalę. Ji nurodo triumfą ir džiaugsmą, saugumą, šventę ir bendruomeniškumą. Ji taip pat gali reikšti harmoniją, klestėjimą ir dvasinius apdovanojimus. Atvirkščia runa gali reikšti liūdesį, susvetimėjimą ar praradimą.

Raktažodžiai: malonumas, džiaugsmas, šventė, paguoda, priklausymas, bendruomenė, sėkmė

SANDĖLYJE NĖRA
Ametisto Runos
27,95
Žalio Avantiurino Runos
24,90 €26,90
-7%

9. Hagalaz ᚺ – „Kruša“

Hagalaz runa simbolizuoja krušą. Ši natūrali gamtos stichijos forma, kuri ištinka netikėtai ir gali sunaikinti labai reikalingus pasėlius, taip pat rodo staigius ir kataklizminius pokyčius. Panašiai kaip bokšto korta taro kaladėje, Hagalazas reiškia neišvengiamą pokytį, kuris nėra mūsų rankose, tačiau tai, kiek jis bus destruktyvus, priklauso nuo to, ar sugebėsime atlaikyti jo sukeltą audrą. Kaip sakoma, kai kurios audros ateina, kad nuvalytų mums kelią. Hagalazo pamoka yra mokytis iš asmeninių sunkumų ir iš savo klaidų. Ji neturi atvirkštinės reikšmės.

Raktažodžiai: naikinimas, natūralus pyktis, nekontroliuojamos jėgos, bandymai, pokyčiai, išorinės pastangos

10. Nauthiz ᚾ – „Poreikiai“

Nauthiz runa nurodo mūsų poreikius. Ko reikia, kad jaustumeisi emociškai stabilus ir pilnavertis? Ar skiriate pakankamai laiko sau, kad subalansuotumėte darbus ir poilsį? Įvertinę, kokie yra mūsų poreikiai ir ko mums šiuo metu gali trūkti, galime geriau pasirūpinti savo ateitimi. Juk vis pilstyti iš tuščio į kiaurą. Ji taip pat gali simbolizuoti vėlavimą, apribojimus ir trūkumą. Tai laikas lavinti kantrybę. Apversta runa simbolizuoja depresiją, išsekimą, stresą.

Raktažodžiai: poreikis, apribojimas, nesutarimai, pasipriešinimas, išgyvenimas, būtinybė, trūkumas

11. Isa ᛁ – „Ledas“

Isa runa atstovauja ledą. Tai tas pats kaip Pakaruoklio korta Taro kaladėje. Ji pabrėžia būtinybę stabtelėti, palaukti. Nors gali atrodyti, kad esate tarsi įstrigę lede, kartais tiesiog reikia pertraukos, kad viskas susitvarkytų. Laukite, kol surinksite visą informaciją, visas istorijos puses, tinkamai atliksite analizę arba tiesiog leisite Visatai daryti savo. Ši runa taip pat gali nurodyti nusivylimą ar psichologinius blokus. Isa neturi atvirkštinės reikšmės.

Raktažodžiai: sustabdymas, delsimas, sustingimas, nusivylimas, blokai, pauzė, laukimas

12. Jera ᛃ – „Derlius“

Jera yra derliaus atstovė. Ji nurodo, kad dabar galime pjauti tai, ką pasėjome, ir džiaugtis savo gausiu derliumi. Jei nesijaučiate turintys daug palaiminimų, tai gali parodyti, kad artėja proveržis, arba laikas įvertinti ir išreikšti dėkingumą už tai, ką turite. Ji taip pat atspindi Motinos Žemės gyvavimo ciklą ir cikliškumą. Jera neturi atvirkštinės reikšmės.

Raktažodžiai: metai, pabaiga, derlius, gyvavimo ciklas, pabaiga ir pradžia, gausa, mokymasis, augimas

13. Eihwaz ᛇ – „Kukmedis“

Skandinavų mitologijoje uosis reprezentuoja Gyvybės medį. Iš esmės jis susijęs su gyvenimo ciklu, panašiai kaip Mirties Taro korta (reiškianti seno būdo ar gyvenimo laikotarpio mirtį). Ši runa taip pat gali reikšti dieviškąją apsaugą, išmintį, nušvitimą ir tikslo jutimą, simbolizuoti ryšį tarp visų pasaulių.

Raktažodžiai: ryšys, įkvėpimas, ištvermė, šventos žinios, apsauga, gyvenimo ciklas, dieviškumas

14. Perthro ᛈ – „Likimas“

Tai yra lošėjo runa ir simbolizuoja žaidimų kauliukus arba likimą. Ji nurodo, kad įvykiai gyvenime yranulemti atsitiktinumo, todėl viskas gali pakrypti tiek gera tiek prastesne linkme. Šios runos pamoka yra išmokti kažką padaryti iš to, ką turime. Taro kaladėje Fortūnos Rato korta yra panašiausia į šią runą. Ši runa taip pat gali reprezentuoti paslėptas reikšmes, paslaptis ir pokyčius. Atvirkščia runa gali reikšti tikėjimo praradimą.

Raktažodžiai: likimas, paslaptys, okultizmas, moteriškas vaisingumas, atsitiktinumas, sėkmė, mistika, nežinomybė

15. Algiz ᛉ – „Briedis“

Algiz atstovauja gynybą ir apsaugą. Jei iškrenta ši runa, tai reiškia, kad turite vidinį jėgų rezervą įgyvendinti visas savo svajones ir kad jūsų dvasiniai vadovai jus saugo jūsų kelyje. Sakoma, kad ši runa veikia kaip skydas, apsaugantis jus nuo blogio. Ji taip pat gali reikšti pabudimą ir stiprią intuiciją. Atvirkščia runa gali nurodyti įspėjimą arba bejėgiškumo jausmą.

Raktažodžiai: apsauga, globėjas, pabudimas, drąsa, gynyba, instinktai

16. Sowilo ᛋ – „Saulė“

Sowilo yra laimę nešantis saulės simbolis. Jums nusimato džiaugsmo, gausos ir sėkmės metas. Tai yra priežastis švęsti ir gali nurodyti jūsų tikslų sėkmę, optimalią sveikatą ir vidinę jėgą. Ši runa neturi atvirkštinės reikšmės. Panašiausia į šią runą yra Saulės Taro korta.

Raktažodžiai: sėkmė, gyvybingumas, įkvėpimas, teisingumas, džiaugsmas, laimė, gausa

17. Tiwaz ᛏ – „Pergalė“

Ši runa simbolizuoja dievo Tiro strėlės antgalį. Ji nurodo, kad sugebate įveikti visas bėdas ir turite puikius vadovavimo įgūdžius, autoritetą ir racionalumą. Tai gali reikšti pergalę ir savo tikrųjų stiprybių žinojimą bei pasirengimą pasiaukoti. Atvirkščtinė runa gali reikšti užblokuotą kūrybinę energiją, disbalansą ir aistros stoką.

Raktažodžiai: lyderystė, racionalumas, pergalė, garbė, drąsa, narsa, jėga, atkaklumas, ištvermė

18. Berkana ᛒ - "Beržas"

Berkana yra gimimo runa. Ji atstovauja Beržo deivę ir taip nurodo vaisingumą ir kūrybą projektuose, partnerystėse bei atgimimą. Ji ismbolizuoja protinį ir fizinį augimą, regeneruojančią jėgą ir dvasios išlaisvinimą. Atvirkščia runa gali reikšti nerimą arba griežtą kontrolę.

Raktažodžiai: vaisingumas, augimas, atsinaujinimas, nauja pradžia, gimimas, kūryba, nauji projektai, kūrybiškumas

19. Ehwaz ᛖ – „Arklys“

Ehwaz simbolizuoja arklį. Ši runa reiškia patikimą žmogaus pagalbą ir vienintelę mūsų transporto priemonę praeityje. Ji nurodo judėjimą į priekį ir pokyčius į gerąją pusę su laipsnišku, bet nuolatiniu progresu. Ji taip pat gali nurodyti komandinį darbą, pasitikėjimą ir lojalumą. Atvirkščia runa gali reikšti nerimą, nepasitikėjimą ar disharmoniją.

Raktažodžiai: pažanga, judėjimas, harmonija, pasitikėjimas, lojalumas, draugystė, pagalba, dvilypumas, gyvuliški instinktai

20. Mannaz ᛗ – „Žmogus“

Mannazas yra žmonijos ir žmogiškumo atstovė. Ji apima tiek jus pačius bei jūsų tapatybę tiek santykius su kitais. Ji simbolizuoja socialinę tvarka ir bendradarbiavimą, moralės ir vertybių jausmus. Atvirkščia runa gali reikšti savęs apgaudinėjimą, manipuliavimą ir izoliaciją.

Raktažodžiai: žmogiškumas, kolektyvas, mirtingumas, bendruomenė, santykiai, moralė, vertybės

21. Laguz ᛚ – „Ežeras“

Laguz atstovauja vandens elementą, todėl yra susieta su mūsų emocijomis, svajonėmis ir intuicija. Ji nurodo gydomąją atsinaujinimo jėgą, suaktyvėjusią vaizduotę ir aiškiaregiškus sugebėjimus. Ji taip pat gali būti susijus su paslaptimis, nežinomybe ir požeminiu pasauliu. Atvirkščia runa gali reikšti baimę, klaidingą vertinimą ir atsitraukimą nuo dvasingumo.

Raktažodžiai: vanduo, intuicija, vaizduotė, gydymas, svajonės, paslaptys, įžvalga, instinktai, žinojimas

22. Ingwaz ᛝ – „Vaisingumas“

Ingwaz yra vaisingumo runa, atstovaujanti Žemės dievą Ingą. Ji simbolizuoja vaisingumą, vyriškumą, gerovę, protėvius, šeimą ir laisvų galų surišimą, bei giminę. Apvesta runa neturi jokios reikšmės.

Raktažodžiai: vaisingumas, vyriškumas, vidinis augimas, dorybė, ramybė, harmonija

23. Othala ᛟ – „Paveldas“

Otala yra paveldėjimo runa. Jis pasakoja apie mūsų ilgalaikį palikimą, dvasinį paveldą, vertybių derinimą su tuo, kas tikrai svarbu, bendruomenės gerovę ir pagrindines vertybes, kurias paveldėjome iš protėvių. Atvirkščia runa gali nurodyti nepageidaujamas problemas ir išankstines nuostatas.

Raktažodžiai: palikimas, paveldėjimas, dvasinis augimas, gausa, vertybės, indėlis

24. Dagaz ᛞ – „Aušra“

Dagazo runa reiškia aušrą. Ji nurodo subrendimą ir ciklo pabaigą. Artėja naujos pradžios ir galimi nauji proveržiai, suvokimas ir pabudimai. Ši runa nurodo transformuojančią pokyčių galią ir tai, kad atėjo geras laikas pradėti naują verslą. Tai teigiamas vilties, tikrumo ir saugumo simbolis, jis neturi atvirkštinės reikšmės.

Raktažodžiai: diena, pabudimas, sąmonė, aiškumas, viltis, pusiausvyra, augimas, nauji ciklai

25. Odino rune (tuščia runa)

Kai kuriuose runų rinkiniuose yra tuščia runa, nurodanti, kad skandinavų kūrimo Dievo paslaptys turi būti nuslėptos. Ji nurodo, kad neturėtume gauti visų atsakymų ir kad tai yra tik į gerą. Taigi atsakymas į jūsų klausimą yra nežinomas, tai paslaptis, o galbūt atsakymas yra dviprasmiškas, atsakymas atsiskleis laikui bėgant.

Thorn Runa
9,90
Sigel Runa
9,90
Hagal Runa
9,90

KAIP BURTI RUNOMIS IR KAIP JAS SKAITYTI

Runų naudojimas yra puikus būdas pasinaudoti savo intuicija, atrasti savo vidinį balsą ir atsakyti į klausimus. Yra daug skirtingų runų išdėstymo būdų, pradedant paprastu 1 runos traukimu, kad gautumėte taip/ne tipo atsakymą arba dienos žinutę, baigiant trimis runomis, panašiomis į Taro sklaidas (pvz., praeitis, dabartis, ateitis; situacija, veiksmas, rezultatas).

Tradiciškai runos buvo traukiamos po 3 arba bent nelyginiais skaičiais. Yra keli dažniausiai naudojami 5 runų išdėstymai, pora 7 ir 9 runų išdėstymų naudojamų gana dažnai bei 24 runų išdėstymas, kuris paprastai atliekamas metų pradžioje (nesvarbu, ar tai būtų jūsų nauji gimimo metai, žiemos saulėgrįža ar tikroji Naujųjų metų diena), kad prognozuotų, kas bus ateinančiais metais. Tačiau, panašiai kaip Taro dėlionių atveju, yra daugybė runų dėlionių būdų, kuriuos galite išbandyti!

Yra du pagrindiniai runų būrimo būdai. Tradiciškai runos yra išmetamos ant specialaus audinio gabalo žiūrint į dangų, tada žvelgiama tik į tas runas, kurios nusileido tiesiai.

Antrasis būdas burti runomis – laikyti runų maišelį nedominuojančioje rankoje ir galvoti apie klausimą, į kurį norite atsakyti, kai dominuojančia ranka ištraukiate runas ir išdėstote jas savo pasirinktos dėlionės tvarka. Šitas metodas yra mūsų mėgstamiausias.

5 RUNŲ DĖLIONĖ

5 RUNŲ DĖLIONĖ

Išdėtome runas kryžiumi. Runa apačioje žymi pagrindines priežastis, turinčias įtakos klausimui. Runa kairėje rodo problemas, kurios gali turėti įtakos klausimui. Runa viršuje rodo teigiamus dalykus, kurie gali turėti įtakos klausimui. Runa dešinėje rodo tiesioginį atsakymą į klausimus. Runa viduryje rodo ateities įtaką klausimui.

7 RUNŲ DĖLIONĖ

Išdėliojame runas V raidės forma. Viršuje kairėje esanti runa nurodo praeities įtaką, susijusią su užduotu klausimu. Antra runa nuo viršaus kairėje rodo esamą įtaką. Trečioji runa kairėje rodo ateities veiksmus susijuisus su klausimu. Runa centre apačioje rodo veiksmus, kurių reikia imtis siekiant geriausio rezultato. Pirma runa dešinėje nuo centro apačios, rodo jūsų jausmus ir emocijas šio klausimo atžvilgiu. Antroji runa iš dešinėje nuo apačios rodo visas galimas problemas, susijusias su klausimu. Viršuje dešinėje esanti runa rodo ateities rezultatą.

Taigi susipažinote su skirtingomis runų reikšmėmis ir kaip jas naudoti būrimui! Ar kada nors naudojote runų akmenis ir ar bandysite juos dabar?


EnglishEstonianGermanLatvianLithuanianPolish