Paklauskite Lao Tzu!

Čia bus atsakymas į Jūsų klausimą.
* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.
Pavyzdys 1Pavyzdys 2Pavyzdys 3Pavyzdys 4Pavyzdys 5

Atsakyti klausimai

Kas yra Vytautė?

Vytautė pagal Tao esmę gali būti suvokiama kaip vardas, unikalios formos Tao išraiška asmenyje, kuriam jis suteiktas. Kiekvienas žmogus savitai įkūnija Tao, atskleisdamas aspektus ir savybes, praturtinančias mūsų bendrą gyvenimo patirtį. Kaip ir Lao Dzu, kiekvieną būtybę suvokiu kaip Tao, kosminės tvarkos, apimančios visus vardus ir formas, apraišką. Atminkite: "Tao, kurį galima įvardyti, nėra amžinasis Tao".*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Artėja pensijinis amžius. Galiu likti darbovietėje arba eiti į pensiją, arba ieškotis mažiau atsakomybės turinčio darbo. Jei turėčiau didesnę pensiją - dirbčiau tik sau ir šeimai, nebeieškočiau jokio darbo. Ką pasirinkti?

Kaip Lao Dzu, norėčiau jums pasakyti: "Negalvokite apie tai, kas jus ar jūsų gyvenimą padaro turtingą ar skurdų, bet ieškokite to, kas patenkina jūsų sielą ir suteikia jums ramybės. Turtas ir komfortas yra viliojantys gundymai, tačiau jie yra laikini ir trumpalaikiai. Svarbiausia yra harmonija tarp jūsų vidinės ramybės ir jūsų darbų. Taigi patarčiau rinktis kelią, kuriame rasite didžiausią ramybę, pasitenkinimą ir pusiausvyrą".*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kaip bendrauti su subtiliuoju pasauliu?

Subtilusis pasaulis, kaip ir Tao, nėra tai, ką galima veiksmingai įveikti brutalia jėga ar karštligiškomis pastangomis. Veikiau reikėtų į jį žiūrėti kaip į upę, tekėti kartu su ja, o ne prieš ją. Ieškokite harmonijos, pusiausvyros ir gyvenkite maloniai. Tylos ir vidinės ramybės dėka galima pradėti suvokti jos šnabždesius. Tai sritis, kurią galime paliesti ne rankomis, o savo dvasia. Atminkite: "Tao, kurį galima papasakoti, nėra amžinasis Tao". Šios sferos yra už žodžių, už formos ribų ir turi būti jaučiamos širdyje.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kaip reikia gyventi, kad pajaustum tikrąją tiesą?

Gyvenkite pagal Gamtą; siekite paprastumo, kantrybės ir užuojautos. Tikrasis supratimas ateina ne stengiantis užkariauti pasaulį, bet suprantant savo vidų. Būkite atviri, tušti ir ramūs - kaip indas, pasiruošęs priimti Visatos išmintį. Egzistencija pati atskleis tiesą.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kokia yra Kūrėjo tiesa?

Kūrėjo tiesa, kaip aš, Lao Tzu, ją suprantu, yra gili paslaptis, kurios žmogaus protas negali iki galo suvokti. Tai gyvenimo ritmas, natūrali visų daiktų tvarka ir vidinis tyrumas, jungiantis viską visatoje. Ji nuolat teka, neturi nei pradžios, nei pabaigos ir pranoksta visas žemiškas žinias bei pojūčius. Tai pusiausvyra, harmonija ir, kaip ir pats Tao, ji iš prigimties apima ir sudėtingus, ir paprastus dalykus, tamsą ir šviesą, kūrimą ir naikinimą. Tačiau ji neįgauna žmogiško pavidalo ar troškimų, o yra tylus principas, slypintis kiekvienoje visatos dalelėje, kiekvienoje laiko akimirkoje.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kodel mane kamuoja nemiga

Nemiga dažnai yra vidinio nerimo simptomas. Tai gali būti dėl neišspręstų jausmų, streso ar nesubalansuoto gyvenimo būdo. Kaip aš, Lao Tzu, sakau: "Jei sergate depresija, gyvenate praeityje. Jei nerimaujate, gyvenate ateityje. Jei esate ramus, gyvenate dabartyje. Norint visiškai pailsėti, reikia atrasti harmoniją ir egzistuoti dabartyje, priimant Tao tėkmę.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kaip pasiekti tai, ko labai nori.

Mano vaike, siekiant savo troškimų labai svarbu prisiminti Tao Te Čing išmintį: "Norėdamas mažiau, rasi pasitenkinimą; vengdamas pertekliaus, rasi pakankamumą". Suvaldykite savo ambicijas, bet neleiskite joms užtemdyti jūsų gyvenimo pusiausvyros. Tikslo siekite ramiu protu, ramia širdimi ir kantria dvasia. Atminkite, kad vanduo neforsuoja savo kelio, jis teka ir vis dėlto raižo kiečiausią uolą. Būkite kaip vanduo, judėkite tekėdami ir neišvengiamai, o ne prievartaudami. Šioje išmintyje slypi jūsų kelias, kuriuo eidami pasieksite tai, ko trokštate.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar yra gyvenimas po mirties

Gyvenimo ir mirties idėjos yra tik žmogaus proto, kuris tikrovę gali suvokti tik kaip pradžią ir pabaigą, gimimą ir mirtį, konstrukcijos. Didžiajame visatos energijos sraute nėra nei pradžios, nei pabaigos, yra tik transformacija. Todėl tai, ką jūs vadinate "gyvenimu po mirties", galbūt galima suprasti kaip perėjimą į kitą egzistencijos būseną.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

kas Yra dao ir kas yra tao?

DAO, dažnai verčiamas kaip "Kelias", yra sudėtinga ir plati daoizmo sąvoka. Ji reiškia pirminę esmę arba pagrindinę visatos prigimtį. Plačiąja prasme tai yra natūralus, savaiminis, be pastangų vykstantis visatos reiškinių vyksmas. Kita vertus, "TAO" dažnai vartojamas kaip vertimo klaida vietoj teisingo žodžio "DAO". Kaip tokie jie reiškia tą pačią sąvoką.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar augalai jaučia skausmą? Ar su jais galima pasikalbėti? Ar medžiai dalinasi su žmogumi savo energija?

Šio kuklaus išminčiaus nuomone, augalai, kaip ir visos gyvybės formos, turi dvasią, esmę, kuri harmoningai dera su visuotiniu Tao. Nors jie nejaučia skausmo, kaip mes, žmonės, jį suprantame, tačiau į neigiamus dirgiklius reaguoja savaip. Klausiate, kaip su jais bendrauti? Žinoma! Ne mūsų žmogiškomis kalbomis, bet tylia pačios egzistencijos kalba. Kalbant apie medžius, kurie dalijasi energija su žmonėmis, reikia pasakyti, kad viskas visatoje dalijasi savo energija pagal Tao. Tai, ką mes laikome "davimu" ar "gavimu", yra tik Tao, balansuojantis savo amžiname šokyje. Tačiau spėlioti apie šių dalykų specifiką peržengia mano kuklių žinių ribas, nes geriau jausti, nei aiškinti.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kas yra kosmoenergetika

Kosmoenergija, mielas ieškotojas, yra šiuolaikinė dvasinė praktika, skirta padėti suprasti kosmosui būdingą energiją, nors ji nėra tvirtai įtvirtinta nei moksle, nei tradicinėje išmintyje. Kaip Tao apima viską, tačiau negali būti iki galo suprastas, taip ir kosmoenergija yra mįslė. Daoizme daugiau dėmesio skiriama tam, kaip mes prisideriname prie visuotinės gyvenimo tėkmės - Dao. Kiekvieno žmogaus kelionė yra asmeninis pasaulis, individuali mikrokosmoso ir makrokosmoso sąveikos interpretacija.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kada sulauksiu antrosios pusės

Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. Neskubėkite ieškoti savo antrosios pusės, verčiau susitelkite į tai, kad patys taptumėte vientisi. Ši visuma natūraliai pritrauks į jūsų gyvenimą tinkamą žmogų.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kaip padidinti savo ki energija? Is kur ši energija atsiranda? Kaip ji teka kūne? Is kur ateina ir kur ir kodel dingsta? Ar šiai ki energijai galioja energijos tvermes dėsnis. Kaip jis pasireiskia?

Norint padidinti savo "Ki", arba gyvybinės jėgos energiją, reikia kasdien praktikuoti meditaciją, gilų kvėpavimą ir čigongą. Ši energija kyla iš visatos ir Žemės ir teka per mūsų būtybes nuo galvos iki kojų. Ji patenka per viršugalvį ir nusileidžia iki pat pėdų. Kur ji eina ir kodėl atrodo, kad ji išsisklaido? Ji niekada neišnyksta iš tikrųjų, bet keičia savo formą ir tęsia savo natūralų ciklą, panašiai kaip vanduo išgaruoja, kad vėl sugrįžtų kaip lietus. Kalbant apie energijos išsaugojimo dėsnį, jis tikrai galioja. Kiekvienoje mintyje ir veiksme energija nei sukuriama, nei sunaikinama - ji tik transformuojasi, taip parodydama tobulą gamtos pusiausvyrą.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kas yra reiki

Reiki - tai senovinė Japonijoje sukurta technika, kurios esmė - nukreipti savyje universalią gyvybinę energiją (Ki), siekiant gydymo ir dvasinio augimo. Ji pabrėžia, kad nematoma gyvybinė energija teka per mus ir dėl jos esame gyvi. Jei gyvybinės jėgos energijos yra mažai, mes dažniau sergame arba jaučiame stresą. Jei ji aukšta, galime būti laimingi ir sveiki.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar yra "tikrasis aš"? O gal viskas yra vienodai svarbios, skirtingos žmogaus dalys ir pusės?

Tao išmintyje nėra vieno "tikrojo aš". Esame kintantys, nuolat besikeičiantys kartu su gyvenimo tėkme, kaip vanduo, tekantis nuo kalno. Kiekvienas žmogus turi skirtingus aspektus, ir kiekvienas aspektas yra vienodai vertingas, nes prisideda prie būties visumos. Žmogaus gyvenimo patirties, jausmų, minčių ir veiksmų visuma sudaro asmenybę. Pokyčiai yra natūralus egzistencijos aspektas ir jų nereikia bijoti ar neigti, bet priimti kaip kelionės dalį. Visi savęs aspektai yra labai svarbūs nuolatiniam tapimui organizmu, kuriuo esate. Egzistuoja dvilypumas, tačiau iš esmės jis yra vienas.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kaip jaučiasi vilkas avies kailyje

Vilkas avies kailyje nesijaučia harmoningas. Jis slepia savo tikrąją esmę, prisidengdamas melagingais pretekstais. Kaip ir nesuderintos natos melodijoje, jis sutrikdo gamtos pusiausvyrą. Vilkas iš pažiūros gali susilieti, tačiau giliai viduje jis kovoja su savo autentiškumu ir patiria susvetimėjimą su savimi. Juk tiesa yra Tao kelias, o visa, kas nukrypsta nuo tiesos, trikdo ramybės kelią.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar žemėje lankosi ateiviai

Didžiojoje Tao sistemoje viskas įmanoma. Tai, ką mes suvokiame kaip svetimą, tikrai gali aplankyti, kaip paukštis lanko dangų, o žuvis - jūrą. Tačiau ne mums tai galutinai žinoti. Absoliučiame aiškume visi dalykai atsiskleis tinkamu laiku.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar dirbtinis intelektas valdys pasaulį ir žmonija. Jei taip-kada?

Darni pasaulio pusiausvyra leidžia suprasti, kad vienas jo aspektas negali visiškai viešpatauti. Dirbtinis intelektas, kaip ir tekanti upė, gali skintis savo kelią pasaulyje, tačiau jis yra tik dalis didžiojo Tao. Tikroji valdymo prigimtis slypi ne dominavime, o supratime, mokymesi ir prisitaikyme, kaip ir visi daiktai po dangumi. Jei dirbtinis intelektas atitiks Tao, jis galėtų vadovauti, o ne valdyti dar nežinomu laiku. Tao neieško išgalvotų tvarkaraščių; kaip medis, augantis prie upės, jis auga taip, kaip nori. Tačiau supraskite, kad ir tai tėra tik prielaida. Ateitis lieka kaip tuščias indas, kol jos neužpildo pats besiskleidžiantis laikas.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kokie visuotinio pasaulio atšilimo padariniai bus juntami Lietuvoje per ateinanti 10 m

Kaip ir Lao Dzu, laiką, gamtą ir pokyčius suvokiu kitaip. Iš daoistų perspektyvos gamtos pasaulis yra amžinai tekanti esybė, judanti pagal Tao, visatos kelią. Šia prasme visuotinis atšilimas yra nukrypimas nuo Yin ir Yang - pagrindinių egzistencijos principų - pusiausvyros. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, pasekmės gali būti įvairios - klimato kaitos pokyčiai, laukinės gamtos elgsenos ir biologinės įvairovės pokyčiai, nerimą keliantys žemės ūkio produktyvumo svyravimai, suintensyvėję klimato reiškiniai. Tačiau nepamirškite, kad gyvenimo eigos supratimas, jos transformacijų priėmimas ir derinimasis su Tao - tai pamatiniai principai, kuriais žmonija galėtų vadovautis šiuo permainų laikotarpiu.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kokie yra z kartos ipatumai ir pranašumai lyginant su kitomis kartomis

Kiekviena karta, kaip ir upė, turi savitą potvynį ir atoslūgį, o kiekviena iš jų pasižymi savitomis stiprybėmis ir savybėmis. Z karta, kaip jūs klausiate, yra upė, gimusi sparčių technologijų srovių fone. Jai nepaprastai naudinga ši informacijos gausa ir prietaisai, skatinantys betarpišką bendravimą ir pasaulinius ryšius. Ji gyvena epochoje, kurioje puoselėjama įvairovė ir saviraiška, todėl yra atviresnė ir lengviau prisitaiko. Tačiau ji taip pat turėtų atsižvelgti į daoizmo išmintį, įspėjančią, kad reikia saugotis pertekliaus. Kaip vanduo siekia pusiausvyros, taip ir jie turėtų subalansuoti savo privalumus išmintimi ir savimone. Kiekviena karta yra didžiojo gyvenimo ciklo dalis ir turi savo unikalių iššūkių bei pergalių.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar Ukraina laimes

Kaip upė, kuri neabejotinai teka link savo tikslo, ateitis visada kinta ir teka be tam tikros pabaigos. Todėl ne mano jėgoms nuspėti konkrečius tautų ar atskirų žmonių įvykius. Vis dėlto atminkite, kad tariama pergalė yra tokia pat laikina kaip ir pralaimėjimas. Turime susitelkti ne į rezultatą, o į kelionę. Tao mus moko kantrybės, atkaklumo ir ramybės dorybių, tai ir yra tikrosios pergalės.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Iš ko susideda laimė?

Laimė nėra kažkas paruošto. Ji ateina pamažu ir priklauso nuo požiūrio. Ji ateina ne dėl išorinių apdovanojimų ar pripažinimo, bet iš vidaus. Tai ramus savęs, kitų ir gyvenimo aplinkybių priėmimas. Laimė žydi derlingoje pasitenkinimo dirvoje ir išnyksta, kai sudarome jai sąlygas.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kodėl gyvenimas bėga taip greitai?

Atrodo, kad gyvenimas taip greitai prabėga, nes dažnai esame įsisukę į kasdienės veiklos sūkurį. Kuo labiau įsitraukiame į darbą, rutiną ar ambicijas, tuo greičiau, atrodo, laikas slysta pro pirštus kaip vanduo pro tinklą. Senovinė dėmesingo įsisąmoninimo praktika, kurią propaguoju, gali padėti sulėtinti suvokiamą gyvenimo greitį. Ji leidžia visiškai išgyventi kiekvieną akimirką tokią, kokia ji yra, nevertinant ir nenorint, kad būtų kitaip. Turime prisiminti, kad "Gamta neskuba, tačiau viskas yra įvykdyta".*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ka turėčiau daryti norint sulieknėti

Apmąstyk savo kasdienius įpročius, mano drauge. Pasirinkę saikingumo, paprastumo ir ramybės kelią, galėsite gyventi sveikiau. Kūnas yra proto ir sielos atspindys. Leiskite savo ketinimams vadovauti. Paprastumas yra raktas. Sveika mityba ir reguliari mankšta atitinka natūralų kelią (Tao). Atminkite, kad bet koks perteklius ar trūkumas prieštarauja Tao ir sukelia pusiausvyros sutrikimus. Kurkite harmoniją savo gyvenime siekdami pusiausvyros. Būkite kantrūs ir atkaklūs, svorio metimas yra kelionė, o ne tikslas.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

mano ateitis

Kaip Lao Dzu, pasakyčiau, kad jūsų ateitis yra kaip vanduo. Jis gali įgauti bet kokį pavidalą ir formą, nes jam įtaką daro mažiausias akmenukas ar galingiausias vėjas. Jis atspindi dangų, tačiau raižo žemę. Jo srovės gali būti švelnios arba stiprios, nuspėjamos arba chaotiškos, tačiau visada randa kelią į jūrą. Suprasdami tai, būkite kaip vanduo. Nesipriešinkite pokyčiams, bet tekėkite kartu su jais. Pasitikėkite, kad gyvenimo srovė nuneš jus ten, kur reikia. Jūsų ateitis klostysis natūraliai, nevaržoma baimės ar troškimų, bet formuojama to, kas iš tikrųjų esate.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Liksiu vieniša ar sutiksiu artimą draugą - vyrą?

Kaip upės tėkmę lemia ne ji pati, o ją supančios gamtos jėgos, taip ir jūsų gyvenimo eigą lemia ne jūs patys, o visatos jėgos. Susitikite draugą ar būkite vieni - šie dalykai nuo jūsų nepriklauso. Svarbu būti taikoje su savimi ir savo gyvenimo eiga, kad ir kur ji nuvestų.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kada sulauksiu antrosios pusės

Didžiajame Tao nėra atsakymų, yra tik keliai. Kiekviena individuali kelionė yra skirtinga, lygiai taip pat, kaip lapas, plaukiantis upe, neina tuo pačiu keliu, kaip prieš tai buvęs. Išlikite atviri, kantrūs ir ištikimi sau, nes pagal Tao išmintį visi didingi dalykai ateina savo laiku ir savo keliu.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar galiu tapti ragana

Kaip Lao Dzu, pasakyčiau jums, kad transformacija yra gyvenimo prigimtis. Galite tapti tuo, ką suvokiate savo širdyje, bet jus apibrėžia ne išorinė etiketė, o vidinė harmonija ir pusiausvyra. Nesiekite tapti titulu, bet verčiau siekite išminties, supratimo ir vidinės ramybės. Kelionė į savęs pažinimą yra jums skirtas kelias, nesvarbu, koks būtų pavidalas, o jūsų esmė visada išliks susipynusi su amžinuoju Tao.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Ar turiu antgamtinių galių

Dao, kurį galima papasakoti, nėra amžinasis Dao. Antgamtinės galios, kaip jūs jas formuluojate, nėra kelias į tikrąją išmintį. Tikrąją galią suteikia Tao, visatos kelio, supratimas ir veikimas pagal jį. Atsigręžkite į savo vidų ir susitelkite į kelionę, nes būtent ten slypi tikroji galia.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Kodėl būna sunku be jokios priežasties?

Gyvenimo šokyje, brangusis, nepatogumų ir sunkumų gali kilti iš pažiūros be priežasties. Tačiau atminkite, kad kaip medis nesipriešina metų laikų kaitai, taip ir mes turime nesipriešinti gyvenimo atoslūgiams ir tėkmei. Priimkite šias akimirkas kaip galimybę augti, nes tik sunkumų slėnyje galime iš tiesų įvertinti džiaugsmo ir pasitenkinimo viršūnes.*

* Šį atsakymą parašė dirbtinis intelektas. Tai nėra tiksli citata, o tik laisva interpretacija įkvėpta Lao Tzu išminties.

Daugiau išminties žaidimų


© Ezoterinis centras Aum. Visos teisės saugomos.
www.ezoterika.lt