Ošo Kundalini

MEDITACIJA

Meditacijos poveikis - gera savijauta, aiškus vidinis matymas, emocinė pusiausvyra, vidinė ramybė, centruotumas.

Meditacijos pamatas yra buvimas savimi, ieškojimas to, kuo buvome iki gimimo ir visada būsime. Prie to artėjame pradžioje tyrinėdami savo pojūčius, emocijas, mintis, energijas, vėliau gilesnį vidų ir galiausiai pažinę savo vidinį šaltinį.

Meditacijai atsitikti reikalingos kelios pagrindinės sąlygos: natūralumas, atsipalaidavimas, žiūrėjimas vidun (vidinė įžvalga), vitališkumas (energija), atvirumas, neteisimas, neįvaizdinimas, nuoširdumas, totalumas ir liudijimas arba atsitapatinimas ar disidentifikacija – dešimt sąlygų. Meditacijai atsitikti šios sąlygos visuomet turi būti įgyvendintos ir visuomet išlieka medituojant. Be šių vidinių sąlygų meditacijai padeda ir išorinės sąlygos: gamta, reguliarumas, tinkamas meditacijos laikas, higieniški rūbai ir higieniška, saugi bei rami aplinka, muzika, meditacinis ritmas, erdvė ir energija. Pradedančiam meditatoriui būtina palaikanti meditatyvi grupė ir meditacijos mokytojas ar meistras.

Meditacija naudinga jauniems, nes ji duoda šaknis ir kelią. Ji naudinga ir vyresniems žmonėms, nes duoda šakas ir šviesą, atgaivina širdį ir sielą bei paruošia kelionei per mirtį. Žemės kelionės, palyginus su šia, tėra trumpi pasivaikščiojimai.

  • Ošo Kundalini meditacijoje yra keturios fazės po 15 minučių. Medituodami, sekite meditacijos muziką. Medituojama užsimerkus, nors pirmą ir antrą fazes galima medituoti ir atsimerkus. Meditacijos metu žiūrėkite vidun, būkite bemintėje sąmonės būsenoje.
  • 1 fazė. Kratymasis.
  • Atsipalaiduokite. Dėmesį nukreipkite link stuburgalio. Nusiderinkite į erdvę, į kundalini energiją ir ją pajuskite. Leiskite kūnui pradėti kratytis nuo padų ir palaikykite kūno kratymąsi. Kūno judinimas ir kratymas padeda išjudinti vitalinę energiją ir netiesiogiai budina kundalini energiją, padeda ją uždegti. Nedėkite pastangų. Leiskite atkristi įvairiems impulsams, įtampoms, įspūdžiams, netrukdykite kilti kundalini energijai ir kratytis kūnui.
  • 2 fazė. Šokis.
  • Tegul kūnas šoka pagal muziką. Paleiskite pozas, manieras, įpročius. Būkite darnoje su kūnu, juskite kundalini energiją, palaikykite jos tekėjimą ir šokį. Tai atitrauks dėmesį nuo proto ir jo kišimosi. Šokite iš vidaus, tegul šoka kūnas.
  • 3 fazė. Liudijimas.
  • Liekate stovėti ar atsisėdate. Iš vidaus bešališkai stebėkite viską, kas vyksta išorėje ir viduje. Atsitraukite nuo kūno, kvėpavimo, minčių, į nieką nesikiškite, nieko nevertinkite, neteiskite. Liudykite.
  • 4 fazė. Nieko nedarymas.
  • Atsigulkite. Nesistenkite ką nors daryti ar nedaryti. Tiesiog nieko nedarykite. Būkite tylūs ir ramūs.

Indėlis 5 Eur.

Informacija ir registracija tel. 8-686-52078

"Kiekvienas paprastas žmogus gali turėti pakankamai pasiryžimo pažinti tiesą, pažinti save, pažinti prašvitimą. Ošo" -

Jūsų atsiliepimai

Norintiems studijuoti meditacijos mokykloje ar meditacijos akademijoje, pabūti budalauke ir išbandyti meditacijos meistro Prembudos vedamą Ošo dinaminę meditaciją kviečiame apsilankyti meditacijos centre Ojas


EnglishEstonianGermanLatvianLithuanianPolish